Norte Grande a poušť Atacama

Teplé vody na plážích a vyprahlost obrovské pouště vystihují kontrasty chilské oblasti Norte Grande (Velký sever).

Poušť Atacama
Poušť Atacama

Tato oblast zahrnuje administrativní regiony Arica a Parinacota, Tarapacá a Antofagasta.

Norte Grande je zvláštní oblast, kde vyprahlost a suchost pouště Atacama kontrastuje s úrodností údolí, jako je Azapa, a oáz, jako je Pica.

Údolí Azapa
Údolí Azapa

Stejně tak kontrastují s přítomností velké biologické rozmanitosti, jejíž nejreprezentativnější vzorky jsou chráněny v národních parcích a památkách Lauca, Isluga a Salar de Surire.

Národní park Salar de Surire
Národní park Salar de Surire

Poušť a vysokohorské altiplano fascinují v celé své neuvěřitelné geografii: údolí Valle de la Luna s unikátními skalními útvary, 300 000 hektarů Salar de Atacama, impozantní gejzíry El Tatio nebo četné horké prameny, jako například Mamiña.

Údolí Valle de la Luna
Údolí Valle de la Luna

Na druhé straně je to také území s velkým archeologickým, přírodním a kulturním bohatstvím. Geoglyfy v Cerro Pintado a pukarásy (pevnosti) v Quitoru a Lasaně vypovídají o vysokém stupni rozvoje, kterého dosáhli původní obyvatelé této oblasti.

Pukarás (pevnost) v Quitoru
Pukarás (pevnost) v Quitoru

Solné doly, jako je María Elena, novější v čase a v historii země, jsou němými svědky prosperující minulosti.

Svátek La Tirana je nejreprezentativnějším příkladem směsi pohanských tradic a katolicismu.

Svátek La Tirana
Svátek La Tirana

Dědicem této minulosti je každé z měst a obcí regionu. Mnohá města, jako například San Pedro de Atacama a Putre, jsou obklopena kilometry pouště a jejich způsob života a životní rytmus se výrazně liší od života měst na pobřeží, jako jsou Arica, Iquique a Antofagasta.

Městečko San Pedro de Atacama
Městečko San Pedro de Atacama

Ta se také výrazně liší od Calamy, města s letištěm, které vyrostlo z důlní činnosti v Chuquicamatě, největším povrchovém dole na měď na světě.

Chuquicamata - největší povrchový důl na měď na světě
Chuquicamata – největší povrchový důl na měď na světě

Jedná se o oblast, která je stejně tak vhodná pro volný čas jako pro dobrodružné objevování. Je vybavena veškerou potřebnou infrastrukturou a službami pro návštěvníky.