Ahu Akivi

Ahu Akivi je jedna z nejdůležitějších obřadních plošin na celém Velikonočním ostrově. Její poloha je jedinečná (nenachází se v blízkosti pobřeží), její orientace ji spojuje přímo s hvězdami (díky této Ahu poznali místní obyvatelé střídání ročních období) a do jisté míry byly díky ní obnoveny i jiné sochy na ostrově.

O Ahu Akivi

Ahu Akivi je obřadní plošina se sedmi sochami (Moai), které jsou navzdory času velmi dobře zachovalé.

Tato plošina se od většiny ostatních na ostrově liší především tím, že se nenachází v blízkosti pobřeží (na rozdíl od většiny ostatních Ahu), a také tím, že postavy jednotlivých Moai jsou si navzájem podobné (většina jiných Ahu má Moai různých tvarů a velikostí).

Moai na Ahu Akivi mají průměrnou výšku 4,5 metru a hmotnost 5 tun. Všechny mají podobný tvar, což vytváří jedinečný pocit jednolitosti, který nenajdete v žádné jiné části ostrova Rapa Nui.

Nejdůležitějším bodem tohoto Ahu je jeho orientace. Když se Ahu stavěly, byly postaveny zády k moři. Proč? Protože domorodci věřili, že tím, že jsou obráceny k ostrovu (a ne k moři), Moai chrání vesnici a lidi v ní.

Ahu Akivi je jediná plošina na celém Rapa Nui, která je obrácena k oceánu. Důvody této orientace nejsou dosud známy, ale v rámci kultury Velikonočního ostrova je tím nápadná a jedinečná.

Ahu Akivi má zvláštní spojení s hvězdami. Jeho orientace (od severu k jihu) umožňovala domorodcům určovat změny ročních období a na základě těchto údajů mít jasnou představu o nejvhodnější době pro sklizeň.

Jak určili roční období? Během jarní rovnodennosti na jižní polokouli (21. září) směřují tváře Moai přímo k místu, kde zapadá slunce. Pokud tedy slunce zapadalo směrem, kam se dívali obři z Ahu Akivi, domorodci věděli, že začíná jaro.

Na podzim (21. března) však slunce změní svou polohu a začne se schovávat těsně za Moai. Když se tak stalo, domorodci věděli, že nastává nová změna ročního období.

Tipy pro návštěvu Ahu Akivi

Nejlepší možností je objednat si půldenní sdílený výlet a společně s návštěvou Ahu Akivi navštívit další místa standardního „modrého okruhu“ jako jsou obřadní místo Tahai, nebo lom Puna Pau a další. V této variantě docílíte velmi dobrého poměru mezi cenou výletu a množstvím navštívených míst.

Samozřejmě si také můžete objednat nějaký privátní výlet a navštívit pouze Ahu Akivi nebo jiné místa kdekoliv na ostrově. V těsné blízkosti je například sopka Terevaka a jeskyně Ana Kakenga.

Nezapomeňte, že pro vstup do této oblasti si musíte zakoupit vstupenku do Národního parku Rapa Nui. Oblast Ahu Akivi je chráněnou oblastí a pro vstup do ní budete potřebovat vstupenku a také místního proůvodce.

V areálu jsou toalety, stánky s jídlem a dokonce i malý jarmark, kde si můžete koupit řemeslné výrobky a suvenýry.

Nejlepší doba pro návštěvu této oblasti je odpoledne, kdy zapadá slunce. Pokud se budete řídit naší radou, naskytne se vám krásný výhled na slunce které osvětluje kamenné obry svými posledními paprsky.

Historie Ahu Akivi

Archeologické výzkumy ukazují, že stavba této Ahu začala na konci 15. století a byla rozdělena do dvou etap (do konce 16. století).

V první fázi byla postavena pouze obřadní plošina, která později podpírala Moai, a na ní vzniklo také krematorium, kde domorodci zpopelňovali své příbuzné, kteří opouštěli tento svět.

Druhou etapou byl začátek stavby kamenných obrů. Bylo zde postupně postaveno sedm Moai, které dnes můžeme vidět v Ahu Akivi.

O jejich stavbě je známo pouze to, že byly vyrobeny v sopce Rano Raraku (místo, kde byla vytesána z kamene většina Moai) a že je tedy domorodci přemisťovali 15 kilometrů, dokud nedorazily na místo určení.

Legenda o Ahu Akivi

Kultura Rapa Nui je plná legend a ani Ahu Akivi se této tradici nevyhýbá. Podle ústní tradice po příchodu Hotu Matu’a (prvního obyvatele ostrova) vyslal kněz, který přišel s ním, Hau Maka, sedm mladých mužů, aby místo navštívili a prozkoumali.

Po návratu s informacemi o tom, jak vypadá Velikonoční ostrov, proměnil kněz těchto sedm průzkumníků v Moai, které dnes známe jako Ahu Akivi, aby chránili krále Hotu Matu’a a pomáhali mu v jeho kolonizačním úkolu.

Restaurace Ahu Akivi

Tato Ahu také je velmi důležitá také proto, že díky ní je dnes většina Moa obnovena a dobře zachována.

V roce 1956 archeolog Thor Heyerdahl restauroval malou Moai zvanou Ahu Ature Huki. V Thorově týmu byl i další významný archeolog a antropolog, William Mulloy.

Poté, co William viděl výsledky restaurování svého přítele Thora Heyerdahla, rozhodl se zasvětit celý svůj život studiu tajemství ukrytých na Rapa Nui. Tak se stalo, že v roce 1960 zahájil práci na obnově Ahu Akivi.

Tato obnova, kterou vedl William, ale doprovázel ho i Chilan Gonzalo Figueroa a 25 obyvatel Velikonočního ostrova, skončila první kompletní obnovou obřadní plošiny (Ahu). V té době neexistovala žádná podpora pro rekonstrukci a konzervaci soch. Práce probíhaly bez techniky, s minimem materiálu a pouze s využitím jejich úsilí, houževnatosti a kreativity.

Navzdory obtížím se jim ještě téhož roku podařilo vztyčit poslední Moai z Ahu Akivi a poprvé po více než 165 letech mohli všichni obyvatelé Rapa Nui opět pozorovat Moai ve vynikajícím stavu a vztyčené na místě, kde kdysi stály.

Tato rekonstrukce byla klíčová, protože majestátnost a krása těchto 7 Moai vedla k další masivní rekonstrukci ostrovních památek. Po vztyčení Akivi pokračovaly Ahu Tahai, Ahu Nau Nau, Ahu Tongariki a další. Kromě toho se na tento nádherný ostrov a jeho kulturu začaly upírat zraky celého světa. Přicházeli noví archeologové a badatelé a Velikonočnímu ostrovu začalo období prosperity a pozornosti.

Nebýt této obnovy, možná by dnes Rapa Nui nebyl stejným místem, jaké známe.

Chtěli byste zařadit Ahu Akivi a další místa na Velikonočním ostrově do programu vaší dovolené v ChileKontaktujte nás a my už se o vše postaráme.